Wednesday, August 15, 2012

ပ႑ဳက္နဲ႔အေၾကြးရွိသူ ဘယ္လုိခြဲျခားမလဲ
ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ေမးခ်င္တာေလး တခုနွစ္ခု ေမးေလ်ာက္ခြင့္ျပဳပါဘုရား။ ရပာန္းအသစ္ျပဳဖို႔ လူစင္စစ္ျဖစ္ရျခင္း နပုန္းပု႑ဋ္ (ဂ်ီပုန္း၊အေျခာက္၊ျဖတ္ေဖာက္ခ်ဳပ္) မျဖစ္ရျခင္း၊ ေၾကြးျမီကင္းရျခင္း စသည္တို႔ ေတြ႔ရပါ၏ဘုရား။ အကယ္၍ လိမ္လည္ျပီး ထြက္ဆိုခ့ဲေသာ္ အစဦးတည္းက ရပာန္းမပာုတ္ ရပာန္းအရာအထမေျမာက္ ျဖစ္ေပမည္ပာု နာၾကားဖူးပါသည္။ လက္ရွိတြင္ လူမပာုတ္ေသာ နဂါးစသည္တို႔မွ လူပာန္ဖန္တီး၍ ရပာန္းျပဳလာသည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ ဉာဏ္မမီွ၍ မျမင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယိုးဒယားတြင္ အေျခာက္မ်ား ဒုလႅဘရပာန္းခံသင့္မခံသင့္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕လည္းခြင့္ျပဳသင့္သည္ အခ်ိဳ႕လည္း ထိုသူတို႔မွာ ေယာကၤ်ားအျဖစ္မွ ေလ်ာက်ခ့ဲျပီျဖစ္၍ ရပာန္းအျဖစ္ မရနိုင္ပာုဆိုၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ေၾကြးျမီတင္ျခင္း ကိစၥေမးလိုပါသည္။ တဦးျခင္းအေန ျဖင့္တင္ရိွေသာ ေၾကြးတင္ရိွသူသည္ အကယ္၍ ေၾကြးမရိွပါပာု ျမြက္ဆိုဝန္ခံျပီး ဒုလႅဘရပာန္းခံပါက သူ၏ရပာန္းျဖစ္မႈ မည္သို႔ျဖစ္ပါမည္နည္း။ တနိုင္ငံလံုး နိုင္ငံေတာ္ေၾကြး သန္းတေထာင္ရိွေနပါက နိုင္ငံသားတဦးျခင္း၌လည္း ေၾကြးျမီတင္ရိွေနသည္သာျဖစ္၍ တဦးျခင္းပါစင္နယ္အေၾကြးကင္းေသာ္ လည္း ထိုသူ၌ အျခားေသာ တနိုင္ငံတခုခုသို႔ ေၾကြးတင္ေနသည္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အကယ္၍ ထိုတဦး တေယာက္က ငါ့၌ေၾကြးမရိွ ေၾကြးကင္း၏ ဆိုျငားအ့ံ၊ လိမ္လည္ရာသို႔ေရာက္မေရာက္။ ေက်းဇူးတင္ပါ၏ ဘုရား။ ရိွခိုးဦးတင္ကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား။ အေသးစိတ္ကေလးေျဖေပးေတာ္မူပါဘုရား။


ေျဖ။ ။ ပထမဦးဆံုး ပ႑ဳက္ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမ်ားနားလည္ေအာင္ ဦးဇင္းေလ့လာထားသမွ် ေျဖေပးပါမယ္။

ဘိကၡေ၀-ရဟန္းတုိ႔၊ အနုပသမၸေႏၷာ-ဘုရားသာသနာထြန္းခုိက္ခါ၀ယ္ သိကၡာရြက္ထမ္း ရဟန္းမျဖစ္ထုိက္ ေသာ၊ ပ႑ေကာ-ပ႑ဳက္ကုိ၊ န ဥပသမၸာေဒတေဗၺာ-ရဟန္းခံ၍ မေပးအပ္၊ ဥပသမၸေႏၷာ-ရဟန္းခံ၍ေပးၿပီး ေသာ ပ႑ဳက္ကုိ။ နာေသတေဗၺာ-ရဟန္းသြင္ဇာတ္ ဖ်က္ဆီးအပ္၏လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၀၇)မွာ မိန္႔ေတာ္မူထားတာ ရွိပါတယ္။

ပ႑ဳက္မ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ဘယ္လုိအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ကုိ တားျမစ္ခဲ့ရသလဲဆုိတာကုိ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ပ႑ဳက္မ်ားဟာ သံဃာအျဖစ္၀င္ေရာက္၍ အျခားေသာသံဃာတို႔နဲ႔ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနထိုင္မႈတုိ႔ျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါ အျခားေသာတိတၳိဂိုဏ္း၀င္မ်ားက သံဃာရတနာအား ပုတ္ခက္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလာၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားက ျမတ္ဗုဒၶအားေလ်ွာက္ထားၾကတဲ့အတြက္ ရဟန္းျပဳရာတြင္ ေယာက်္ားစစ္စစ္မ်ားသာ စီရင္ေပးရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶဟာ လူသားအားလံုးအေပၚ ကရုဏာထားတဲ့အျပင္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ အမ်ိဳးျမတ္၊ အမ်ိဳးနိမ့္ေတြ မခြဲျခားခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပ႑ဳက္ဆုိရာတြင္လည္း ဘယ္လုိပ႑ဳက္မ်ားကုိ ရဟန္းခံမေပးနဲ႔ ဘယ္လုိပ႑ဳက္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ရဟန္းခံေပးႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ကရုဏာထားခြင့္ျပဳခဲ့တာကုိ ကခၤါ၀ိတရဏီအ႒ကထာ စာမ်က္ႏွာနွာ-၁၀၄၊ ပါရာဇိကက႑ ပထမပါရာဇိက၀ဏၰနာ ဒုပုဒ္ေရ(၄)တြင္ 'ပ႑ကာဒေယာ ၀ဇၨနီွယပုဂၢလ ကထာယံ ၀ုတၱာ၊ ေတသု အာသိတၱပ႑ကဥၥ ဥသူယပ႑ကဥၥ ဌပတြာ ဩပကၠမိကပ႑ေကာ နပံုသကပ႑ေကာ ပ႑ကဘာ၀ပေကၡဌိေတာ ပကၡပ႑ေကာ စ ဣဓ အဓိေပၸေတာလုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီအ႒ကထာ စကားရပ္မ်ားအဆုိအရဆုိ "ပ႑ဳက္အစရွိတဲ့ အျပစ္နွင္တကြျဖစ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္မရထိုက္ေသာ အဘဗၺပုဂၢဳိလ္ (၁၁)ေယာက္တုိ႔တြင္ အာသိတၱကပ႑ဳက္၊ ဥသူယပ႑ဳက္ တို႔သည္ရဟန္းျပဳေကာင္း၏။ ဩပကၠမိကပ႑ဳက္၊ နပံုသကပ႑ဳက္တို႔သည္ကား လံုး၀ရဟန္းမျပဳေကာင္း၊ ပကၡပ႑ဳက္သည္ကား ပ႑ဳက္ပကၡလြန္ရာအခါ၌ ရဟန္းျပဳေကာင္း၍ ပ႑ဳက္ပကၡ၌တည္ရာ၌ ရဟန္းမျပဳေကာင္း"ဟု မိန္႔ဆုိထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ မဟာကရုဏာရွင္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေပၚလြင္ေစတဲ့အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပ႑ဳက္မ်ားကုိ ရဟန္းမျပဳေပးရလုိ႔ဆုိထားေပးမဲ့ ဒီလုိေလးေတာ့ ျခြင္းခ်က္ေပးထားလုိက္တာဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ဉာဏ္အေျမွာ္အျမင္ေတြပါ။

ဒီေနရာမွာ ပ႑ဳက္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေသခ်ာက်နစြာ သိရွိၾကရန္အတြက္ ပ႑ဳက္(၆)မ်ိဳးကုိ အနည္းငယ္ ရွင္းျပေပးပါဦးမယ္။ စာဖတ္သူမ်ား ဗဟုသုတရေအာင္ ဦးဇင္းက ေရးသားေပးမွာျဖစ္လုိ႔ ရုိင္းတဲ့ စကားမ်ားျဖစ္ရင္ နားလည္ေပးၾကေပါ့ေလ။

(၁) အာသိတၱကပ႑ဳတ္-ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေလြထည့္ၿပီး ေသြးသားထည့္မွ ရာဂၿငိမ္းသူ။
(၂) ဥသူယပ႑ဳတ္-သူတစ္ပါးေမထုန္္ျပဳတာကို ၾကည့္ၿပီး ျငဴစူမွရာဂၿငိမ္းသူ။
(၃) ၾသပကၠမိကပ႑ဳတ္-ေ၀ွးေစ့ထုတ္ထားသူ။ (နတ္ကြပ္၊ ေမြးရာပါစသည္တုိ႔လည္း ပါသလုိ တရုတ္ကား ေတြထဲက ကုန္းကုန္းေတြလည္း ပါတယ္။)
(၄)ပကၡပ႑ဳတ္-လဆုတ္ပကၡတြင္ ရာဂေလာင္ကၽြမ္းၿပီး လဆန္းပကၡတြင္ ရာဂၿငိမ္းသူ။ (ေယာက်္ားျဖစ္ခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး မိန္းမပံုစံေျပာင္းခ်ိန္ ေျပာင္းသြားတဲ့လူေတြ)
(၅)နပံုးပ႑ဳတ္(နပံုသကပ႑ဳက္)-ေယာက်ာ္းဟာေရာ မိန္းမဟာေရာ မရွိတဲ့သူ။
(၆) ဥဘေတာဗ်ဥ္း= ေယာက်္ား၊ မိန္းမလိင္အဂၤါနွစ္ခုပါသူ။

အထက္မွာေဖာ္ျပထာားခဲ့တဲ့ အ႒ကထာဆရာတုိ႔ရဲ႕ စကားအရ အာသိတၱက ပ႑ဳတ္၊ ဥသူယပ႑ဳတ္မ်ား သာ ရဟန္းျပဳႏုိင္ၾကၿပီး ၾသပကၠမိကပ႑ဳတ္တို႔မွာမူ ေယာက်္ားလုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳစရာ ေပ်ာက္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေယာက်္ား စင္စစ္ဟုမဆိုႏုိင္ေပ၊။ နပံုးပ႑ဳတ္(နပံုသကပ႑ဳက္)တို႔မွာမူ လိင္အဂါၤ သတ္မွတ္နိုင္မႈမရွိနုိင္သလုိ ဥဘေတာဗ်ဥ္းမွာမူ လိင္အဂါၤ(၂)ခုလံုးပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ဘာကုိသတ္မွတ္ရ မွန္း မသိျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ရဟန္းျပဳပါက ဘိကၡဴနီမေလာ ရဟန္းေလာဟု ေမးစရာျဖစ္ေနပါလိမ့္ မယ္။

ဒါေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေန၊ သူမ်ားကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္မဲ့လူေတြကုိ ရဟန္းျပဳခြင့္မေပးဘဲ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ကုိ ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက မဟာကရုဏာရွင္ပီပီ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆုိ ပ႑ဳက္ကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းေလာက္မယ္၊ ဗဟုသုတရေလာက္ၿပီထင္တာမုိ႔ ဒီမွာပဲ အဆံုးသတ္ပါရေစ။

တစ္ခါ အေၾကြးကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေျဖေပးရမယ္ဆုိရင္ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ အေၾကြးရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ ဟာ အေၾကြးရွင္ထံမွလြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားထံသြားၿပီး ရဟန္းျပဳခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း သာသနာ့ေဘာင္မွာ တကယ္ကုိ တရားရေအာင္ျပဳလုပ္ခ်င္သူလုိ႔ မွတ္ထင္ၿပီးသကာလ ရဟန္းျပဳေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ တစ္ေန႔မွာ အေၾကြးရွိတဲ့ရဟန္းကုိ အေၾကြးရွင္မ်ား က ဖမ္းဆီးမယ္၊ ရုိက္ပုတ္မယ္လုပ္တဲ့အခါ က်န္တဲ့ရဟန္းေတာ္မ်ားက ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးဟာ သာသနာ့ေဘာင္က ရဟန္းေတာ္ေတြကုိ ေဘးမျပဳရလုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တုိ႔ ဒီရဟန္း ကုိ ဖမ္းလည္းမရ၊ ရုိက္ပုတ္လုိ႔လည္း မရဟု မိန္႔ေတာ္မူၾကပါတယ္။

အဲဒီအခါ လူမ်ားက ဘာျဖစ္လုိ႔ အေၾကြးရွိတဲ့လူကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ရဟန္းျပဳေပးၾကတာလဲလုိ႔ ကဲ့ရဲ႕စကားမ်ားေျပာဆုိလာၾကပါတယ္။ ဒါကုိ ျမတ္ဗုဒၶၾကားေတာ္မူတဲ့အခါ လူမ်ားကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္တဲ့ အေၾကြးရွိတဲ့လူကုိ ရဟန္းျပဳမေပးရ။ ျပဳေပးလွ်င္ ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဆုိၿပီး ဘိကၡေ၀-ရဟန္းတုိ႔၊ ဣဏာယိေကာ-သူတစ္ပါးေၾကြးၿပီတင္ရွိေသာသူကုိ၊ နပဗၺာေဇတေဗၺာ-သာသနာ့ေဘာင္၀န္ထမ္း ရွင္ရဟန္း ျပဳ၍ မေပးအပ္လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၀၄)မွာ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာကုိ ေထာက္ဆၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေခ်းငွားထားတဲ့ အေၾကြးကုိသာ ဆုိလုိရာေရာက္ၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ ေခ်းငွား မထားတဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေၾကြးမ်ားကုိ မဆုိလုိေၾကာင္း သိသာထင္းရွားေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ဆပ္စရာရွိတဲ့ လူမ်ားက လုိက္လံဖမ္းဆီး သတ္ပုတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ အေၾကြးေတြရွိေနသူမ်ားကုိသာ ျမတ္ဗုဒၶက ရဟန္းျပဳမေပးရလုိ႔ လူအမ်ားရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕စရာေဘးကေနလြတ္ ေအာင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာမုိ႔ ဒီေလာက္ဆုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရွင္းလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

စာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာၿပီး ဗဟုသုတမ်ားတုိးပြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းပန္းတုိင္းကုိ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္…..။

Thursday, August 9, 2012

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သီလယူရန္ခက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္

ပထမဦးဆံုးေတာ့ မိမိတုိ႔ရၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေအာက္ပါဘုရားရွိခုိးကုိ ရြတ္ဆုိၾကပါေလ။

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ ဤရတနာျမတ္သံုးပါးတုိ႔အား အရုိအေသ အေလးအျမတ္ လက္စံုမုိး၍ ရွိခုိးပူေဇာ္ ဖူးေျမွာ္မွန္းေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

အဲဒါရြတ္ဆုိၿပီးရင္ေတာ့ ဦးဇင္းဆုေပးကုိ ရြတ္ဆုိေပးပါမယ္။ ၿပီးရင္ သီလယူၾကေပါ့။

ဦးဇင္းအသံဖုိင္ကုိ ပထမဦးဆံုး မိမိတုိ႔ ကန္ေတာ့က်ိဳးကုိ ရြတ္ဆုိၿပီးမွဖြင့္တာ ပုိအဆင္ေျပပါမယ္။ ဦးဇင္းလည္း တစ္ေယာက္တည္း သီလေပးေနရေတာ့ သီလယူသူက ေနာက္ကေနဆုိတာ ၿပီးမၿပီးကုိ မမွန္းဆတတ္တာနဲ႔ အျမန္ျဖစ္ေနမယ္ ထင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ဟန္းဆက္ကုိကုိင္ကာ သီလေပးေနရတာမုိ႔ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိရင္လည္း နားလည္ေပးၾကေပါ့ေလ။

သီလယူရန္ ခက္ခဲသူမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကတဲ့အတြက္ ဦးဇင္းတက္ႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သီလနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သိသင့္သိထုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဦးဇင္းဆုိဒ္မွာေရာ၊ Facebook မွာပါ တင္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ သီလနဲ႔ဆုိင္ရာေတြေတာ့ သိေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ မသိေသးသူမ်ားရွိပါကလည္း ဦးဇင္းေရးထားတာမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖတ္ရႈ႕ၾကပါေလ။

အသံဖုိင္ကုိ ဒီေနရာမွာ http://soundcloud.com/user4877834/ebnqdhkcmp0a#ကုိ ျပန္တင္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ မရဘူးဆုိရင္ ဒီ http://www.mediafire.com/?8u60a9gcgma4v1e ကေန  ေဒါင္းေလာ့ဆြဲသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ သီလယူတဲ့အခါ ရြတ္ဆုိရတဲ့ ပါဠိေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ရွစ္ပါးသီလေတာင္းျခင္း
• အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ဘုရား။

ဘုရား ရွိခိုးျခင္း
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ဘုရား။

ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၂။ အဒိနၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၃။ အျဗဟၼစရိယာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၅။သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၆။ ဝိကာလ ေဘာဇနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၇။ နစၥ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ဝိေလပန ဓာရဏ မ႑န ဝိဘူသန ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၈။ ဥစၥာ သယန မဟာသယန ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ဘုရား။

စာဖတ္ပရိသတ္အားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာကာ ခ်မ္းသာစစ္ရွိရာအမွန္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သလ်က္.....။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
www.sanninaymin.com
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

Wednesday, August 8, 2012

အာပတ္နဲ႔တကြ စုေတလွ်င္

ဦးဇင္း သြားေလရာေနရာတုိင္းမွာ ႀကံဳခဲ့သမွ် သံဃာႀကီးငယ္၊ ေခတၱသာသနာ့ေဘာင္၀င္တဲ့ ဒုလႅဘမ်ားပါ ေမးၾကပါတယ္။ သာသနာေဘာင္ကုိ ခဏပဲ၀င္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္သက္လံုးေနသည္ျဖစ္ေစ အာပါတ္သင့္ရင္ေတာ့ သင့္သလုိအျပစ္ရရွိမွာမုိ႔ ခဏသကၤန္း၀တ္တဲ့ ဒုလႅဘရဟန္းမ်ားကလည္း သိခ်င္ၾကလုိ႔ ခဏခဏေျဖေပးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလုိေမးတဲ့အခါ အက်ယ္တ၀င့္ေတာ့ မေျဖေပးႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ သာသနာေဘာင္ကေန ေလွ်ာ့က်ၿပီး ေနာက္ထပ္တဖန္ သာသနာေဘာင္မရႏုိင္တဲ့ ရဟန္းဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ေမထုန္မႈ၊ ခုိးမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ စ်ာန္မဂ္ဗုိလ္တရားမ်ား ၾကြား၀ါေျပာမႈတုိ႔ကလြဲရင္ က်န္တဲ့အျပစ္အာပါတ္မ်ားေၾကာင့္ေတာ့ အပါယ္ငရဲကုိ တုိက္ရုိက္မေရာက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။

အရင္က စာေပမႏွံ႔စပ္ေသးေတာ့ က်မ္းကုိးက်မ္းကားေတြနဲ႔ မေျဖေပးႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ ခုေတာ့ မိမိေဒါက္တာက်မ္းအတြက္ စာေပမ်ားစြာဖတ္ရင္းနဲ႔ က်မ္းမ်ားစြာထဲကေန ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ က်မ္းအေထာက္အထားမ်ားနဲ႔ သိရွိလာရတဲ့အတြက္ ေနာက္ေနာင္သာသနာေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ားပါ သိရွိၾကရေအာင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေပးသြားပါမယ္။

ဦးဇင္း ငယ္စဥ္ဘ၀ကလည္း တခ်ိဳ႕က သာသနာေဘာင္မွာေနၿပီး စာဖတ္၊ စာသင္၊ စာခ်၊ တရားေဟာ၊ ေက်ာင္း၊ သံဃာ့ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားစြာျပဳလုပ္တယ္။ သီလေတြလည္း သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ လုိျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရတယ္။ အစစအရာရာလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေနထုိင္ရတယ္။ အဲဒီလုိ မိမိျဖစ္ခ်င္၊ သြားခ်င္၊ ေနခ်င္၊ ေပ်ာ္ခ်င္ပါးခ်င္ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္ၿပီး ေကာင္းမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ေရွာင္ရခက္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ အာပါတ္ေလးမ်ား သင့္ေရာက္ခဲ့လုိ႔ အဲဒီအာပါတ္ေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲကုိ ေရာက္ရတယ္ဆုိရင္ သာသနာေဘာင္မွာေနရတာ မထုိက္တန္ဘူးဆုိၿပီး လူထြက္သြားၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခါတုန္းက ကိုယ္က စာေပမႏွံ႔စပ္၊ အသိပညာမၾကြယ္ေသးေတာ့ ထုိသူမ်ားကုိ နားလည္ေအာင္မေျပာျပေပးႏုိင္လုိ႔ ဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့ရတာပါ။ ခုေတာ့ ေနာက္ေနာင္ဒီလုိ သာသနာေဘာင္ကေန အျမင္မွားေတြေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးရမဲ့အျဖစ္ဆုိးေတြ မႀကံဳေတြ႕ရေအာင္ မိမိသိရွိသမွ် အမ်ားသိရေအာင္ အခ်ိန္ေပးေရးသားလုိက္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး ရဟန္းသံဃာမ်ား စုေတလွ်င္ ေခၚဆုိသံုးႏႈန္းေရးသားၾကတဲ့ ပ်ံနဲ႔ျပန္(၂)မ်ိဳးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပေပးပါမယ္။ တခ်ိဳ႕က ရဟန္းသံဃာမ်ား စုေတလွ်င္ အထက္ဘံုကုိသြားၾကတယ္။ ငွက္ေတြလုိ အထက္ကုိပ်ံတတ္သြားၾကတယ္ဆုိၿပီး ဘုန္းႀကီးပ်ံလုိ႔ သံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ရဟန္းသံဃာမ်ားဟာ အရင္ဘ၀က ျဗဟၼာ့ျပည္ကေနလာတဲ့အတြက္ လူ႔ဘံုေရာက္တဲ့အခါ အိမ္ေထာင္သားေမြးအမႈ မျပဳလုိၾကလုိ႔ တစ္သက္လံုး သာသနာေဘာင္မွာ ေနထုိင္သြားၾကတယ္။ အဲဒီလုိ ေနထုိင္သြားၿပီးသကာလ စုတိစိတ္က်ေသာအခါ အရင္ေနထုိင္ရာ ျဗဟၼာ့ျပည္ကုိ ျပန္လည္သြားၾကတယ္ဆုိၿပီး ဘုန္းႀကီးျပန္လုိ႔ သံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ယူဆပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလုိက္ၿပီး ေရးသားၾကတာကုိ ဗဟုသုတရေအာင္ ေရးသားေပးလုိက္တာပါ။ ရဟန္းသံဃာမ်ားမွာ အမ်ားႀကီးမုိ႔ တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါးေတာ့ မတူႏုိင္ဘူးေပါ့။ တခ်ိဳ႕က ျဗဟၼာ့ျပည္ကလာတာျဖစ္ႏုိင္သလုိ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဒီဘ၀ကေနစတင္ၿပီး ပါရမီျဖည့္ရတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာၿမိဳ႕ေတြမွာ ဘုန္းႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး မကၽြတ္လြတ္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ၾကားသိရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ မကၽြတ္လြတ္လုိ႔ ေက်ာင္းေနသူမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္တယ္။ ေျခာက္လွန္႔တယ္ဆုိတာမ်ိဳးလည္း ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီလုိၾကားရတာဟာ တကယ္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးေသၿပီး အပါယ္ၿပိတၱာဘ၀ကုိ ေရာက္တာလုိ႔ တုိက္ရုိက္ေျပာသလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဘုန္းႀကီးေသၿပီး ၿပိတၱာျဖစ္သြားတာကုိ တခ်ိဳ႕က ဒါဟာ ဘုန္းႀကီးအာပါတ္နဲ႔ေသလုိ႔ ျဖစ္ရတာလုိ႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ေသခါနီးကာလမွာ ဘုန္းႀကီးဟာ ဘယ္မေကာင္းမႈကုိအာရံုျပဳမိၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူတယ္ဆုိတာကုိ ေသခ်ာက်နစြာမသိဘဲ ရမ္းေျပာလုိက္တဲ့စကားက ဘုန္းႀကီးအာပါတ္သင့္လုိ႔ အပါယ္က်တာဆုိၿပီး ေျပာဆုိၾကတာပါ။

အဲဒီလုိ မဟုတ္တမ္းစကားေတြကုိ ၾကားသိရၿပီး ရဟန္းသံဃာေတြေသရင္ အာပါတ္ေၾကာင့္ အပါယ္က်တယ္လုိ႔ယူဆၾကကာ တခ်ိဳ႕သံဃာေတြဟာ အသက္ထက္ဆံုး သာသနာ့ေဘာင္မွာေနၿပီးမွ ေသခါနီးအခါမွာေတာ့ အာပါတ္နဲ႔ေသရင္ အပါယ္က်မွာေၾကာက္တယ္ဆုိၿပီး လူ၀တ္လဲေသသြားတဲ့ သံဃာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္ဆုိတာ ေရွးေရွးမေထရ္ႀကီးမ်ား ေျပာျပတာကုိ ၾကားဖူးရပါတယ္။ အဲဒီလုိ တစ္သက္လံုး သာသနာ့ေဘာင္မွာေနလာၿပီး ေသခါနီးအခ်ိန္နီးမွ အာပါတ္နဲ႔ေသရင္ အပါယ္က်မွာေၾကာက္လုိ႔ အာပါတ္စင္ၾကယ္ေအာင္ လူ၀တ္လဲတာဟာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့လြန္းရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ရဟန္းသံဃာမ်ားသင့္တဲ့အာပါတ္ေတြထဲမွာ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပါရာဇိက(၄)ပါးထဲက တစ္ပါးပါးက်ဳးလြန္မိရင္ က်ဳးလြန္မိတာနဲ႔ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ရဟန္းကေတာ့ ျပန္ျဖစ္မလာေတာ့ပါဘူး။ က်န္တဲ့အာပါတ္မ်ားကလည္း သင့္ရင္သင့္သလုိ အာပါတ္ေျဖပါက စင္ၾကယ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္မလုပ္ျဖစ္ေအာင္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းပါက စင္ၾကယ္တဲ့သံဃာပင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ တကယ္လုိ႔ အာပါတ္မေျဖတဲ့အတြက္ ေသးငယ္တဲ့အာပါတ္မ်ားသင့္ေနရင္လည္း မိမိက အဲဒီအာပါတ္သင့္တဲ့ မေကာင္းမႈထက္ သာလြန္တဲ့ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား လုပ္ေပးေနမယ္ဆုိရင္ မိမိမွာေကာင္းက်ိဳးေတြေပးေနလုိ႔ မေကာင္းမႈဟာ အက်ိဳးေပးခ်ိန္မရဘဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမယ္။


Thursday, August 2, 2012

သီလယူရန္ ခက္ခဲသူမ်ား


ျပည္ပမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ေ၀းတဲ့လူေတြ၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသြားဖုိ႔ ရံုးအလုပ္နဲ႔ ခက္ခဲတဲ့လူေတြက ဦးဇင္းကုိ ၀ါတြင္းကာလမွာ အလြယ္တကူသီလယူလုိ႔ရေအာင္ ဥပုသ္သီလကုိ ပါဠိ-ျမန္မာ (၂)ဘာသာနဲ႔ အသံသြင္းၿပီး facebook နဲ႔ ဦးဇင္းဆုိဒ္မွာ တင္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဦးဇင္းျဖစ္ေစခ်င္တာက သီလယူတာကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာသြားၿပီး လူသူမ်ားေရွ႕မွာ သီလယူေစခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီလုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေရွ႕မွာ သီလယူရင္ မိမိကသီလက်ဳးလြန္မယ္လုိ႔ ႀကံစည္မိရင္ သီလေပးထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္အေပၚ ရုိေသေလးစားမႈေၾကာင့္လည္း သီလကုိ က်ဳးလြန္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက လူသူမ်ားေရွ႕မွာ သီလယူထားတဲ့အခါက်ေတာ့ မိမိသီလက်ဳးလြန္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ငါသီလယူထားတာ သူမ်ားေတြသိတယ္။ က်ဳးလြန္လုိ႔မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ ဟီရိၾသတၱပၸစိတ္ေၾကာင့္ သီလလံုၿခံဳမႈမ်ားလည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာတြင္ လူသူမ်ားေရွ႕မွာ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် သီလယူကာ က်င့္သံုးၾကေစခ်င္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ လံုး၀(လံုး၀)ကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီလယူဖုိ႔ရန္ ခက္ခဲလုိ႔ သီလယူျဖစ္မဲ့ အေျခအေနမရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ သီလမယူဘဲေနမွာဆုိးတဲ့အတြက္ ဥပုသ္သီလယူရန္ ဦးဇင္း ဟန္းဆက္နဲ႔အသံသြင္း တင္ေပးပါမယ္ေလ။

Tuesday, July 31, 2012

ဥပုသ္ေန႔နဲ႔ပတ္သတ္သမွ် သိေကာင္းစရာမ်ား

၀ါတြင္းကာလလည္း နီးလာၿပီးမုိ႔ ဥပုသ္ေန႔အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သတ္သမွ်ကုိ သိရွိနားလည္ဖုိ႔ရန္ လုိမယ္ထင္လုိ႔ မိမိသိရွိသမွ် စံုလင္ေအာင္ ေရးသားတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဥပုသ္ဆုိသည္မွာ ဥေပါသထ-ဟူေသာပါဠိကို ဥပုသ္-ဟု ျမန္မာျပန္ထားၾကတာပါ။ ဥပ-ညစာမစားျခင္း၊ ေမထုန္ေရွာင္ျခင္းစတဲ့ ေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုစြာ ၀သထ-ေနထိုင္ျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

 ကုိယ္က်င့္သီလမပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းက်င့္သံုးတာကုိ ဥပုသ္ေစာင့္တယ္လုိ႔ ေခၚတာပါ။ ဥပုသ္ေစာင့္ဖို႔ အတြက္ ေန႔ရက္မ်ားကို ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူမီကပင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရန္အတြက္ ေရွးအစဥ္အလာကပင္ ရက္သတ္မွတ္ထားတာကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

တစ္လကုိ (၁) အ႒မီ လဆန္း၊ လဆုတ္(ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔)ဥပုသ္။ (၂) စတုဒၵသီ (ရက္မစံုလအတြက္ (၁၄)ရက္ေျမာက္လကြယ္ေန႔) ဥပုသ္။ (၃) ပႏၷရသီ (၁၅)ရက္ေျမာက္ လျပည့္၊လကြယ္ေန႔)ဥပုသ္။ (၄) ပါဋိဟာရိက (အႀကိဳအပို) ဥပုသ္ဟု အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၄)မ်ိဳးရွိေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

ပါဋိဟာရိက-အႀကိဳဥပုသ္နဲ႔ အပိုဥပုသ္ဆုိတာကေတာ့ ထို(၃)ရက္မေရာက္မီ ႀကိဳတင္ေစာင့္ရတဲ့ (၇)ရက္ေျမာက္၊ (၁၃)ရက္ေျမာက္၊ (၁၄)ရက္ေျမာက္ဥပုသ္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အပုိဥပုသ္ဆုိတာကေတာ့ ထို(၃)ရက္ေနာက္တြင္ အပိုျဖည့္စြက္ၿပီး ေစာင့္ရေသာ (၉)ရက္၊ လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္၊ လဆန္း(၁)ရက္ဥပုသ္၊ ၀ါတြင္းမွာဆုိရင္ေတာ့ (၁၅)ရက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္၀ါတြင္းလံုးျဖစ္ေစ ေစာင့္ထိန္းၾကတဲ့ ဥပုသ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဥပုသ္ေစာင့္ရက္ကုိ ေရွးေရွးက သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိရက္ရွည္ကာလမ်ားစြာ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ၾကတာလဲဆုိေတာ့ လူမ်ားရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာ ကိေလသာျမဴေတြ ေန႔စဥ္တင္ေနတဲ့အတြက္ ထိုကိေလသာျမဴေတြကို ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ ထိန္းၿပီး ေဆးေၾကာသုတ္သင္ၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္တုိင္ကလည္း ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကို ဦးေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းနဲ႔ ဥပမာျပၿပီး ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးကုိ ဒီလုိေဟာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ လဆန္း (၁)ရက္ေန႔ဆုိ ေနေရာင္ရွိလုိ႔ ဆံပင္ေျခာက္ေသြ႔မည္ကိုျမင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေရခ်ိဳးေခါင္းေလွ်ာ္ၾကတယ္။ အဲဒီလုိ ေခါင္းေလွ်ာက္လုိက္ေတာ့ ဦးေခါင္းမွာ အညစ္အေၾကးသန္႔ရွင္းလုိက္တဲ့အခါ ဆံပင္လည္း ေသြ႔ေျခာက္သြားလုိ႔ ဦးေခါင္းဟာ သန္႔ရွင္းၿပီးေပါ့ပါး သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ဦးေခါင္းေပၚ၀ယ္ ျမဴမႈန္က်ျခင္း၊ အတြင္းက အညစ္အေၾကးမ်ား ဦးေခါင္းေပၚထြက္လာတဲ့အခါ (၇)ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဦးေခါင္းဟာ ေလးလံလာျပန္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ပါတ္ေလာက္ၾကာတဲ့ အခါ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရတယ္။

အဲဒီလုိပဲ လူတုိ႔ရဲ႕စိတ္မွာ ေန႔စဥ္ စီးပြားရွာတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ေပ်ာ္ပါးတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ေနထုိင္ သြားလာလႈပ္ရွားေနရင္း ရာဂ၊ ေဒါသစတဲ့ ကိေလသာျမဴမႈန္ေတြဟာ ကပ္ၿငိေနတယ္။ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုးကလည္း ဘ၀မ်ိဳးစံုနဲ႔ ကပ္ၿငိလာခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သႏၱာန္မွာ ကိေလသာေတြဟာ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားေနတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တရားထူးရတာခ်င္း မတူတာ၊ တရားအသိမတူတာ၊ အက်ိဳးေပးမတူတာေတြဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ က်င္လည္ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ေတြမွာ ကိေလသာေတြ ဘယ္ေလာက္ညစ္ေၾကးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲဆုိတာ မသိရတဲ့အတြက္ မတူၾကတာပါ။

တခ်ိဳ႕က သူမ်ားလုိ ခဏေလးနဲ႔တရားမွတ္ရင္ တရားသိမယ္ထင္တယ္။ သူမ်ားလုိ ေကာင္းတာေလး တစ္ခုေလာက္လုပ္ရင္ အက်ိဳးေပးမယ္ထင္ေနတာေလ။ မိမိမွာ ဘ၀မ်ားစြာက ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈကုိ မသိလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သိလ်က္နဲ႔မုိက္ခဲ့လုိ႔ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိေလသာအညစ္ေၾကးေတြက ဘယ္ေလာက္မ်ား သလဲဆုိတာ မသိရဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔က မိမိတုိ႔သႏၱာန္မွာရွိတဲ့ ကိေလသာအညစ္ေၾကးေတြကုိ မ်ားမ်ားပယ္သတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမွ ကိေလသာကင္းရာကုိေရာက္မွာျဖစ္သလုိ မေရာက္ခင္မွာလည္း ကိေလသာနည္းတဲ့ အက်ိဳးေပးေကာင္းမႈေတြကုိ ခံစားရမွာပါ။

အဲဒီလုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕စိတ္အစဥ္မွာ ကပ္ၿငိမ္ေနတဲ့ ကိေလသာျမဴမႈန္ေတြ သန္႔ရွင္းေအာင္ အိမ္ရာအလုပ္ေတြကို အနားေပးၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားကုိလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းနဲ႔ ေဆးေၾကာေပးရပါတယ္။ တစ္ပါတ္တစ္ခါေလာက္ မိမိသႏၱာန္မွာရွိတဲ့ ကိေလသာညစ္ေၾကးေတြ မသန္႔ရွင္းႏုိင္၊ မေလွ်ာ့ပါးႏုိင္ေသးလုိ႔ အႀကိဳရက္၊ အပိုရက္မ်ားမွာပါ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္မွာဆုိရင္ေတာ့ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္တဲ့ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားကုိ ဥပုသ္ေန႔မ်ားလုိ႔သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေစာင့္ထိန္းၾကရင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ပါတ္ရဲ႕ အစဆံုးေန႔ျဖစ္တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔မွာ တစ္ခါသန္႔ရွင္းထားလုိက္ၿပီး တစ္ပါတ္ရဲ႕အဆံုးျဖစ္တဲ့ စေနေန႔မွာ ထပ္သန္႔ရွင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကိေလသာေတြဟာ ကပ္လုိက္၊ ေလွ်ာ့လုိက္နဲ႔ဆုိေတာ့ ခံသာေသးတာေပါ့ေလ။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ တစ္ပါတ္တစ္ခါေလာက္ဆုိ ကိေလသာကပ္တာကပုိမ်ားၿပီး ေလွ်ာ္တာကနည္းေနရင္ ကိေလသာက ဘယ္ေတာ့မွ ကင္းမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေျပာသာ ေျပာရတာပါ။ ခုေခတ္က တစ္ပါတ္တစ္ခါမေျပာနဲ႔ ၀ါတြင္းေလး(၃)လကုိေတာင္မွ တစ္ပါတ္တစ္ခါ ကိေလသာမေလွ်ာ္တဲ့လူေတြက မ်ားေနတာပါေလ။

အဓိကကေတာ့ မိမိေစာင့္ထိန္းႏုိင္တဲ့ရက္ကုိ ေစာင့္ထိန္းရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျဖစ္တဲ့ သီလေစာင့္ထိန္းမႈကုိ ျမတ္ဗုဒၶက ဘယ္ေန႔မွ ေစာင့္ထိန္းရမယ္လုိ႔ ေသခ်ာမေျပာခဲ့ဘဲ အနည္းဆံုးတစ္ပါတ္တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ဦးေခါင္းေလွ်ာ္သလုိ ေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မိမိတုိ႔က ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ ငါးပါးသီလကေတာ့ လူသားေတြ ေစာင့္ထိန္းရမဲ့ အရာပါ။ ရွစ္ပါးသီလဥပုသ္သီလကေတာ့ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ သီလပါ။ အဲဒီေတာ့ မိမိက လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ငါးပါးသီလကုိ ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းရမယ္။ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရွစ္ပါးသီလဥပုသ္သီလကုိ ေန႔စဥ္ ေစာင့္ထိန္း ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မိမိက တစ္ပါတ္တစ္ခါပဲ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ပါတ္တစ္ခါ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းေပါ့။ ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွဥပုသ္ မေစာင့္နဲ႔ေပါ့ေလ။

အဲဒီေတာ့ ရွစ္ရက္၊ လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔မ်ားကုိ ဥပုသ္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ၾကတာဟာ လူသားေတြရဲ႕ အခ်ိန္အခါအေျခအေနကုိၾကည့္ၿပီး သတ္မွတ္ၾကတာပါ။ ဥပုသ္သီလကုိ ျမတ္ဗုဒၶအလုိက်ဆုိရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ပါတ္တစ္ခါေတာ့ ေစာင့္ထိန္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီး မိမိေစာင့္ထိန္းႏုိင္ရင္ မိမိေစာင့္ထိန္းတဲ့ေန႔ဟာ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္တာမုိ႔ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေလ ေကာင္းေလးဆုိတာပဲ မွတ္သားထားၾကပါေလ။

တစ္ခါ ဥပုသ္ေစာင့္တဲ့အခါ ညစာမစားရျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံုကုိ ေျပာျပေပးပါမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က အစပထမပုိင္းမွာ ရဟန္းသံဃာမ်ားပင္ ညေနစာအတြက္ ဆြမ္းခံထြက္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားပညတ္ရာ ျမတ္ဗုဒၶ၀ါေတာ္(၂၀)လြန္တဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ၀ိကာလေဘာဇန သိကၡာပုဒ္လည္း ပညတ္ဖုိ႔ရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ပညတ္ခဲ့ရပါတယ္။

ပညတ္ရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ (၁) ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ညပုိင္းဆြမ္းခံထြက္တဲ့အခါ အိမ္တစ္အိမ္ေရွ႕ဆြမ္းခံသြားရပ္ရာ အိမ္ရွင္မက ရဟန္းေတာ္ရဲ႕ သကၤန္းေရာင္ကုိျမင္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ကုိ အစိမ္းသရဲ၊ ေျမပံုဘီလူးလုိ႔ထင္တဲ့အတြက္ ဆန္ေဆးရည္နဲ႔ ပတ္ခဲ့မိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရဟန္းသံဃာေတြ ညေနဆြမ္းခံတာဟာ လူေတြအတြက္ အျပစ္ျဖစ္ၾကတယ္။ (၂) ညေနပုိင္းမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆြမ္းခံသြားတဲ့ အခါ ႏြားအုပ္ေတြရြာထဲသြင္းခ်ိန္မုိ႔ ႏြားေရာင္နဲ႔သကၤန္းေရာင္ ေရာေႏွာေနတဲ့အတြက္ လူေတြက ရဟန္းေတြကုိ ႏြားေတြထင္ၿပီး ႏြားေတြနဲ႔ေရာေႏွာ ျပစ္မွားမိၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိျပစ္မွားမိရင္ လူေတြမွာ အျပစ္ျဖစ္ၾကရတယ္။ (၃) ရဟန္းေတာ္မ်ား ညေနပုိင္းမွာ ဆြမ္းခံသြားရျခင္း၊ ဆြမ္းစားၿပီးသား သပိတ္တုိ႔ကုိ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းရျခင္းစတဲ့ ဗာဟိယအလုပ္ေတြေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ပရိယတၱိ စာသင္၊ စာခ်၊ ပရိပတၱိ တရားအားထုတ္မႈတုိ႔ အခ်ိန္ေလွ်ာ့နည္းသြားတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ိန္ေလွ်ာ့နည္းေနမယ္ဆုိရင္ တရားထူးရဖုိ႔ရန္ ခက္ခဲမွာျဖစ္သလုိ သံဃာ့ေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ လူေတြအား တရားေဟာသြန္သင္ေပးဖုိ႔ကိစၥ၊ စာခ်၊ စာသင္ကိစၥေတြပါ ေနာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္တာမုိ႔ ညစာမစားၾက ရန္ ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိပဲ လူေတြမွာလည္း အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္၊ ကိေလသာမ်ားကပ္ၿငိေနတာ ကုိ ေလွ်ာ့ပါးသြားေအာင္ျပဳလုပ္တတ္တဲ့ ဥပုသ္ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္တဲ့အခါမွာ ညစာမစားခုိင္းျခင္းဟာ အလုပ္ရႈပ္သက္သာၿပီး သမထ၊ ၀ိပႆနာတရားမ်ား ပုိမုိပြားမ်ားအားထုတ္ႏုိင္ေအာင္၊ အစာစားလွ်င္ အိပ္ခ်င္စိတ္လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္ခ်င္စိတ္ေနာက္ကေန ဗုိက္ထဲမွာအစာျပည့္ေနရင္ ကိေလသာစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္တဲ့ရက္ေလးမွာ ညစာ မစားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစာစားလွ်င္ ကိေလသာစိတ္ျဖစ္တယ္၊ ကိေလသာကုိပုိမုိအားေပးတယ္ဆုိတာကုိ ဦးဇင္းအရင္ကလည္း အေမးအေျဖမ်ားမွာ ေျဖေပးထားတာရွိသလုိ အြန္လုိင္းမွာတင္ထားတဲ့ တရားေခြထဲမွာ လည္း ေျပာထားပါတယ္။ ညစာစားထားလုိ႔ရွိရင္ စိတ္ကမေကာင္းမႈဘက္ကုိ အာရံုေရာက္သြားတတ္ပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိ ညပုိင္းမွာ ကိေလသာစိတ္ေတြ စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ၿပီး စိတ္တုိင္းက်ေပ်ာ္ပါးဖုိ႔အတြက္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွာ ရွယ္သြားစားၾကတာမ်ိဳးေတာင္ ရွိၾကပါတယ္။ ေကာင္းစြာစားၿပီး ေကာင္းစြာေပ်ာ္ပါး ခ်င္ၾကလုိ႔ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း တခ်ိဳ႕စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ ေန႔နဲ႔ညဆုိ ညမွာပုိေရာင္း ရၿပီး ေန႔စာထက္ညစာက ပုိမုိတန္ဖုိးမ်ားေနတာလည္း ရွိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက မိမိတုိ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲက အစာအိမ္ဟာ ေန႔စဥ္စားေသာက္သမွ်ကုိ အစာခ်က္ေနရတဲ့အတြက္ အနားမယူရသလုိ အညွီအေႏွာက္၊ အသုိးအပုပ္ေတြနဲ႔ အၿမဲလုိလုိျဖစ္ေနလုိ႔ အစာအိမ္ဟာ မနားရတဲ့အျပင္ အစာအိမ္လည္း သန္႔ရွင္းမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးလည္း ထိခုိက္ပါတယ္။ ခုလုိ တစ္ပါတ္တစ္ခါ ဥပုသ္ေစာင့္တဲ့ေန႔မွာ ညစာမစားတဲ့အခါက်ေတာ့ အစာအိမ္လည္း နားရတယ္။ အသုိးအပုပ္ေတြလည္း သန္႔ရွင္းေပးရာေရာက္တာေၾကာင့္ အစာအိမ္ေကာင္းတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းမြန္မႈအက်ိဳးရလာဒ္ေတြ ရရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပုသ္ေစာင့္ရျခင္း မ်က္ေမွာက္ရရွိတဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ပါ။

ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္တဲ့ေန႔ရက္မွာ ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္-ညစာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သိသင့္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေရးသားေပးရမယ္ဆုိရင္ ေန႔မြန္တည့္ခ်ိန္မွစၿပီး ေနာက္ေန႔နံနက္ လစဥ္အလုိက္ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ထိအေတာအတြင္း ေဘာဇဥ္ (၅)မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဆြမ္း၊ မုေယာမုန္႔၊ ပဲမုန္႔လံုး၊  ငါး၊ အသားေတြနဲ႔ ခဲဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ယာမကာလိက၊ သတၱာဟကာလိက၊ ယာ၀ဇီ၀ိကအစာေတြကုိ မစားရပါ။ ေနမြန္တည့္ခ်ိန္မွ အရုဏ္တက္သည့္အခ်ိန္ထိလုိ႔ ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္က ေျပာဆုိထားတဲ့အတြက္ ေနမြန္တည့္သည္ ဆုိတာနဲ႔ ဘာမွစားလုိ႔မရေတာ့ပါ။ စားေနဆဲျဖစ္ရင္လည္း ကားဘရိတ္အုပ္သလုိ ဘရိတ္အုပ္ၿပီးသကာလ ပါးစပ္ထဲေရာက္ေနတာကုိ ေထြးထုတ္ပစ္ရပါမယ္။ ေန႔မြန္တည့္ေက်ာ္သြားပါလ်က္ ပါးစပ္ထဲကစားစရာ ကုိ ေထြးမထုတ္ဘဲ မ်ိဳခ်လွ်င္လည္း အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္က ေန႔မြန္တည့္လွ်င္ကုိ ဘာမွမ်ိဳခ်လုိ႔ မရေတာ့ပါ။

ေနမြန္တည့္ခ်ိန္မျမင္ရရင္ သူ႔ႏုိင္ငံအလုိက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနမြန္တည့္ခ်ိန္ကုိ ယူရပါမယ္။ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကုိလည္း ႏုိင္ငံအလုိက္၊ လအလုိက္ယူရပါမယ္။ အေကာင္းဆံုးနည္းကေတာ့ မိမိေနထုိင္ရာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေန႔တည့္တည့္အခ်ိန္(၁၂)နာရီနဲ႔ မနက္(၆)နာရီအတြင္း ၀ိကာလေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ မနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကေတာ့ တခ်ိဳ႕လေတြမွာ မနက္(၄)နာရီေက်ာ္ အရုဏ္တတ္တာလည္းရွိပါတယ္။ မိမိက ဥပုသ္သီလယူထားလုိ႔ မနက္ေစာေစာ ဗုိက္စာေနတဲ့အတြက္ မနက္စာကုိ ေစာေစာစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကုိ ေလ့လာၿပီး စားၾကပါေလ။ ခုေျပာခဲ့တဲ့ ေနမြန္တဲ့ခ်ိန္နဲ႔မနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္အတြင္းကလြဲရင္ က်န္တဲ့အခ်ိန္ ဘယ္ခ်ိန္ပဲစားစား စားေသာက္ၿပီးသကာလ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။

ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ယာမကာလိကဆုိသည္မွာ အရုဏ္မတက္မီ မိုးေသာက္ယံတိုင္ေအာင္ ေသာက္ေကာင္း တဲ့ သေျပသီး၊ သရက္သီး၊ မုဒရက္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ ဖက္သက္သီး၊ သစ္မည္စည္သီး၊ ေတာငွက္ေပ်ာသီး၊ အိမ္ငွက္ေပ်ာသီး၊ ၾကာစြယ္တို႔ရဲ႕ ေဖ်ာ္ရည္နဲ႔မန္က်ည္း၊ ဆီး၊ ေရွာက္ဟူေသာ အႏုေလာမေဖ်ာ္ရည္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သတၱာဟကာလိကဆုိသည္မွာ (၇)ရက္လံုးလံုးထားၿပီးစားသံုးႏုိင္တဲ့ ေထာပတ္၊ ဆီဦး၊ ဆီ၊ ပ်ား၊ တင္းလဲ၊ ထန္းလ်က္၊ ႀကံသကာ၊ သၾကားဆိုတဲ့ ေဆးငါးမ်ိဳးကို သတၱာဟကာလိကလို႔ ေခၚပါတယ္။

ယာ၀ဇီ၀ိကဆုိသည္မွာ တစ္သက္ပတ္လံုးစားေကာင္းတဲ့ ဆား၊ ဂ်င္း၊ ဆီးျဖဴ၊ ဖန္ခါးစတဲ့ ေဆးဖက္၀င္ အျမစ္၊ အရြက္၊ အသီး၊ အေခါက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညတ္ထားတဲ့ (ဝိ၊ ၂၊ ၁၁၂) ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္မွာေတာ့ အထက္ပါ ယာမကာလိက၊ သတၱာဟကာလိက၊ ယာ၀ဇီ၀ိက(၃)မ်ိဳးကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ား အလွဴခံရင္ျဖစ္ေစ၊ စားေသာက္ရင္ျဖစ္ေစ ပါစိတ္အာပါတ္မသင့္ဘဲ ဒုကၠဋ္အာပါတ္သာ သင့္တယ္လုိ႔ အျပစ္ေလွ်ာ့ပါး သြားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါျပင္ မေနႏုိင္ေအာင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အနာေရာဂါ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အထက္ပါ ခဲဖြယ္(၃)မ်ိဳးကုိ အဆာေျပ၊ က်န္းမာေရးသက္သာရံု စားေသာက္ရင္ အျပစ္မရွိပါေပ။ ရူးသြတ္ေနသူမ်ားလည္း အျပစ္မရွိပါ။

အဲဒီေတာ့ လူေတြမွာလည္း ဥပုသ္သီလ ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ရက္မွာ မေနႏုိင္ေအာင္ ဆာေလာင္တဲ့အခါ၊ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ႏုိင္တဲ့အခါမ်ိဳး ဆုိရင္ေတာ့ အထက္ပါ ခဲဖြယ္(၃)မ်ိဳးကုိ အဆာေျပ၊ က်န္းမာေရးသက္သာရံု စားေသာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အစာေျပမဟုတ္ဘဲ အ၀စားလွ်င္၊ က်န္းမာေရးသက္သာရံုမဟုတ္ဘဲ လြန္လြန္ကဲကဲေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ။ ဆာေလာင္မႈလည္းမျဖစ္၊ က်န္းမာေရးလည္းေကာင္းေနရင္ေတာ့ ဘာမွမစားေသာက္ရပါ။ စားေသာက္ လွ်င္ သီလသိကၡာပုဒ္ မက်ိဳးေပါက္ႏုိင္ေသာ္လည္း သီလအက်ိဳးေပးေတာ့ ေလွ်ာ့ပါးႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပုသ္ေန႔နဲ႔ပတ္သတ္သမွ် ျပည့္စံုလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေန႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လူေတာ္လူေကာင္းေဆာင္းပါးတြင္ သီလအဓိပၸါယ္အခန္းမွာ သီလနဲ႔ ပတ္သတ္တာမ်ား ေရးထားတာေတြရွိတဲ့အတြက္ သိခ်င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

စာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာၿပီး လုိရာဆႏၵျပည့္၀ကာ သူေတာ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္….။


Monday, July 30, 2012

ရွင္သာမေဏဘ၀နဲ႔အျပစ္


ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား ရွင္ျပဳစဥ္သာမေဏဘဝမွာမသိ၍ သင့္ခဲ့ေသာအာပတ္သည္ေနာင္ရဟန္းျပဳလွ်င္ ထိုအာပတ္သည္ ဆက္လက္အက်ံဳးဝင္ေနပါသလားဘုရား။ ဒုတိယအၾကီးဆံုးသံဃာဒိသိသ္အာပတ္ျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုကုစားရမလဲဘုရား။
ေျဖ။ ။ ရွင္သာမေဏမ်ားအတြက္ လိင္(၁၀)ပါးတြင္ တစ္ပါးပါးကိုက်ဳးလြန္ရင္ လူ႔အျဖစ္ ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီလိင္(၁၀)ပါးကေတာ့ 
(၁) သူ႔အသက္ကို ေသေအာင္ကိုယ္တိုင္သတ္ျခင္း, သူတပါးကိုသတ္ခိုင္းျခင္း၊
(၂) အရွင္မေပးေသာသူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၊ ခိုးခိုင္းျခင္း၊
(၃) ေမထုန္မႈက်ဳးလြန္ျခင္း၊
(၄) လိမ္ညာ၍ေျပာျခင္း၊
(၅) ေသရည္အရက္တို႔ကို ေသာက္စားျခင္း၊
(၆) ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္သေရကို ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊
(၇) တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊
(၈) သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကိုကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊
(၉) သႆတဒိ႒ိ, ဥေစၦဒဒိ႒ိ အယူကို ယူျခင္း၊
(၁၀) ဘိကၡဳနီမကို ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိရင္ဘ၀နဲ႔ ဒီလိင္(၁၀)ပါးထဲက တစ္ပါးပါးက်ဳးလြန္မိရင္ အဲဒီသာမေဏဟာ တုိက္ရုိက္ရဟန္းခံလုိ႔ မရပါ။ လူထြက္ၿပီး ကုိရင္ျပန္၀တ္၍ျဖစ္ေစ၊ သာမေဏသီလကုိ ျပန္လည္ယူလုိ႔ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ရဟန္းေဘာင္ကုိ တက္ရပါတယ္။

သံဃာဒိသိသ္အာပါတ္သင့္လွ်င္ မိမိသင့္တဲ့အာပါတ္ဖံုးကြယ္ထားသေလာက္ ပရိ၀တ္ေဆာက္တည္ရမယ္၊ ၿပီးလွ်င္ (၆)ရက္ မာနတ္က်င့္ရမယ္၊ ထုိ႔ေနာက္ သံဃာ(၂၀)ရွိတဲ့သိမ္တြင္ အဗၻာန္သြင္းျခင္းကိစၥတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ သံဃာဒိသိသ္အာပါတ္ ကုစားနည္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေရးရလွ်င္ အမ်ားႀကီးမုိ႔ အြန္လုိင္းပိဋကတ္ျမန္မာျပန္၀က္ဆုိဒ္ျဖစ္တဲ့ http://tipitakamyanmar.blogspot.com/ 2010/07/blog-post_8425.html ဒီလင့္ေလးကုိ ဖြင့္ဖတ္လုိက္ပါ။ အဲဒီမွာ ျပည့္စံုစြာ ျမန္မာျပန္ဆုိထား တာ ရွိပါတယ္။

ဦးဇင္းရသမွ်အခ်ိန္ေလးနဲ႔ ေျဖေပးလုိက္တာမုိ႔ ဒီေလာက္ဆုိ ေက်နပ္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာၿပီး လုိရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သလ်က္....။ 

Friday, July 27, 2012

ခႏၱီပါရမီဆုိတာ

ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္နဲ႔ တရားပြဲေတြလုိက္ေဟာရင္း ဆရာေတာ္က သူ႔ကုိ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးက ဒီလုိမိန္႔ခဲ့တယ္။ အဲဒါ မင့္လည္း လုိက္နာက်င့္သံုး မွတ္ထားေနာ္လုိ႔ေျပာတဲ့စကားေလးကုိ အမွတ္ရတာနဲ႔ လုိက္နာက်င့္သံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။